Program bohoslužeb ve Strastném týdnu a na Paschu

 

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží,
skrze Vládkyni Pannu Marii Bohorodici
smiluj se nad námi hříšnými.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,

Госпожею Девою Мариею Богородицею

помилуй нас грешных.

Naše církevní obec je součástí Libereckého okružního protopresbyterátu Pražské pravoslavné eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, která je součástí celosvětového společenství čtrnácti místních autokefálních pravoslavných církví.

Our parish is a part of Liberec Deanery, Prague Orthodox Eparchy, Orthodox Church of Czech Lands and Slovakia, which is a member of worldwide orthodox family of churches, in the full communion with sees in Constantinople, Antioch, Alexandria, Jerusalem, Moscow and others.

V případě potíží se zobrazením stránek užijte prohlížeč Google Chrome

 

Pokud chcete přispět na obnovu

chrámu na Strážném vrchu,

můžete využít účet číslo

237143317/0300.

Za Vaše milodary srdečně děkujeme.


If you want to help us by any gift

you can use account No.

CZ94 0300 0000 0002 3714 3317.

God bless you.

Kontakt

Pravoslavná církevní obec v Rumburku, prot. Antonij Drda Strážný vrch 88
408 01 Rumburk 1
+420 603 963 371 straznyvrch(zavináč)interdata.cz