Farní knihovna (Приходская Библиотека)

Knihovnu Pravoslavné církevní obce v Rumburku mohou k výpůjčkám využívat:

- členové církevní obce

- dobrodinci, přátelé a pravidelní poutníci farnosti.

Výpůjční doba je 30 dní, u vícesvazkových titulů 30 dní pro jeden díl, ve výjimečných případech lze výpůjční dobu prodloužit na 60 dní.

Otevírací doba: středa 17.00-19:00

Katalog

 

Pokud chcete přispět na obnovu

chrámu na Strážném vrchu,

můžete využít účet číslo

237143317/0300.

Za Vaše milodary srdečně děkujeme.


If you want to help us by any gift

you can use account No.

CZ94 0300 0000 0002 3714 3317.

God bless you.

Kontakt

Pravoslavná církevní obec v Rumburku, prot. Antonij Drda Strážný vrch 88
408 01 Rumburk 1
+420 603 963 371 straznyvrch(zavináč)interdata.cz