Nedělní škola (Воскресная школа)

Nedělní škola pro děti je konána každou neděli po svaté liturgii od 12.00 do 12.45 hod..

Katechetické hodiny jsou samozřejmě přístupné všem zájemcům bez ohledu na věk či další okolnosti.

Rodiče, kteří přivedli své děti ke křtu, jsou povinni je spolu s kmotry vychovávat v pravoslavné víře, vést je k modlitbě a křesťanským ctnostem, seznamovat je s Písmem svatým, pravidelně je přivádět do chrámu, dbát, aby přistupovaly ke svatému Přijímání a od sedmi let věku mají také povinnost je přihlásit do nedělní školy. Tuto přihlášku lze podat kdykoli otci představenému. Taktéž dospělí se mohou do katecheze zapojit kdykoli bez jakýchkoli předběžných podmínek.


Воскресная школа для детей состоится еженедельно, в воскресенье после литургии, в 12.00-12.45 часов. Курсы доступны тоже взрослым.

Родительи, которые крестили своих детей, должны обязательно воспитать их вместе с восприемником в православной вере, читать им Библию, приучать их молитве и христианским добродетельям, приводить детей к Святому Причащению и из семи лет тоже в воскресную школу для последующего образования.

Pokud chcete přispět na obnovu

chrámu na Strážném vrchu,

můžete využít účet číslo

237143317/0300.

Za Vaše milodary srdečně děkujeme.


If you want to help us by any gift

you can use account No.

CZ94 0300 0000 0002 3714 3317.

God bless you.

Kontakt

Pravoslavná církevní obec v Rumburku, prot. Antonij Drda Strážný vrch 88
408 01 Rumburk 1
+420 603 963 371 straznyvrch(zavináč)interdata.cz