Pastýřské návštěvy (Пастырское посещение прихожан)

O pastýřskou návštěvu duchovního ve svých domovech mohou věřící požádat kdykoli dle své vlastní potřeby. Pastýřskou návštěvu uskutečňuje duchovní výhradně na základě svobodné vůle věřících a jejich pozvání. Návštěva věřícího k ničemu nezavazuje. Je vhodné jak pro duchovního, tak pro věřící a celou církevní obec uskutečnit ve všech příbytcích alespoň jednu pastýřskou návštěvu ročně. Je chybou, když se věřící z různých důvodů ostýchají pozvat kněze do svých domovů. Kněz jako obraz milosrdného otce, milujícího ženicha, dobrého pastýře a poctivého vinaře vždy s láskou a radostí pastýřskou návštěvu vykoná k duchovnímu užitku celé církevní obce.

Pokud chcete přispět na obnovu

chrámu na Strážném vrchu,

můžete využít účet číslo

237143317/0300.

Za Vaše milodary srdečně děkujeme.


If you want to help us by any gift

you can use account No.

CZ94 0300 0000 0002 3714 3317.

God bless you.

Kontakt

Pravoslavná církevní obec v Rumburku, prot. Antonij Drda Strážný vrch 88
408 01 Rumburk 1
+420 603 963 371 straznyvrch(zavináč)interdata.cz