Služba nemocničního kaplana (Пастырское служение в Больнице)

Tato služba je předběžně připravována v součinnosti s vedením Lužické nemocnice v Rumburku. V současné době chceme oslovit další křesťanské církve ve městě za účelem jednotného a vyváženého postupu v této věci. Smyslem služby je nejen duchovní zaopatření věřících dané církve, ale i útěcha nemocného, zvláště umírajícího, bez ohledu na jeho církevní příslušnost a přesvědčení, pouze na základě jeho svobodného rozhodnutí. Pokud komukoli služba přítomnosti křesťanského duchovního u těžce nemocných a umírajících v naší nemocnici chybí, je dobré se vhodným a zdvořilým způsobem obrátit na její vedení.

Pokud chcete přispět na obnovu

chrámu na Strážném vrchu,

můžete využít účet číslo

237143317/0300.

Za Vaše milodary srdečně děkujeme.


If you want to help us by any gift

you can use account No.

CZ94 0300 0000 0002 3714 3317.

God bless you.

Kontakt

Pravoslavná církevní obec v Rumburku, prot. Antonij Drda Strážný vrch 88
408 01 Rumburk 1
+420 603 963 371 straznyvrch(zavináč)interdata.cz