Ovčí salaš

Žádné jiné zvíře není v Evangeliu zmíněno tolikrát jako ovce. V celém Písmu svatém je ovce zmíněna 400x a dvanácti různými pojmenováními. Všichni známe výroky Pána Ježíše Krista o Dobrém pastýři z desáté hlavy Janova evangelia. Mnoho svatých, a to svatých opravdu mimořádných, chovalo ovce - kupříkladu svatý Spyridon Trimituntský či svatý Řehoř Theolog. Soužití s těmito zvířaty nám odkrývá mnoho ze smyslu evangelních povědění. Například: "Ovce slyší hlas svého pastýře..." (J 10.3) - opravdu, ovce se řídí v rozpoznání člověka výhradně sluchem resp. barvou hlasu. Toto povědění také hlubokým způsobem postihuje vztah pastýře ke svým zvířatům. Najatému hlídači jsou vposledku ovce lhostejné, u pastýře sahá naopak láska k nim až za hrob. Na lásce ke zvířatům tak Pán ilustruje vztah Boha k lidem. Obraz ovce v Písmu dosahuje nejhlubších tajemství - sám Spasitel je titulován jako "Beránek" (J 1.30). Mimořádným způsobem užívá obrazu ovce prorok Izajáš v popisu utrpení Spasitele (Iz 53.7).

Chov ovcí byl při naší farnosti založen v září 2014. V naší salaši chováme východofríské ovce, které jednak odpovídají našim podnebným podmínkám, jednak jsou nejlepšimi dojnicemi mezi ovcemi. V naší salaši totiž nikdy a za žádných okolností nezabíjíme. Ovce jsou chovány výhradně na mléko a mléč výrobky. Všechna zvířata mají jména a žijí v důstojných podmínkách. Všechny produkty prodává pravoslavným křesťanům jsou požehnány církevní modlitbou.

Součástí našeho chovu je také ekoagroturistika a zooterapie. Co to v praxi znamená? Děti, ale nejen ony a nejen z naší farnosti, mohou kdykoli salaš navštívit a zapojit se do jejího provozu. Mohou si vyzkoušet základní péči o zvířata, mohou pozorovat jejich chování, krmit je, v letní sezóně si mohou vyzkoušet dojení, zpracování mléka bez moderních technologií a tradiční výrobu mnoha druhů sýrů. Mnoho dětí a mladých lidí může také času ztráveného na salaši využít k řešení svých duševních problémů, od autismu přes nejrůznější formy neuróz až po boj se závislostí.

Na salaši jsou srdečně vítáni všichni, i nepravoslavní křesťané i nevěřící, děti i dospělí.

Stránky: salas-strazny-vrch.webnode.cz


Pokud chcete přispět na obnovu

chrámu na Strážném vrchu,

můžete využít účet číslo

237143317/0300.

Za Vaše milodary srdečně děkujeme.


If you want to help us by any gift

you can use account No.

CZ94 0300 0000 0002 3714 3317.

God bless you.

Kontakt

Pravoslavná církevní obec v Rumburku, prot. Antonij Drda Strážný vrch 88
408 01 Rumburk 1
+420 603 963 371 straznyvrch(zavináč)interdata.cz