Typikon

Níže uvedené liturgické materiály vznikly na základě jmenování spirituálem pro novokněze při osvětovém odboru pražské eparchie. Jde o částečně utříděný, původně ale ad hoc posbíraný materiál, liturgické poznámky k otázkám, s nimiž jsem byl konfrontován v průběhu své kněžské služby. V žádném případě si nenárokuji jakoukoli dokonalost tohoto materiálu. Naopak, je otevřený jak k prakticko-pastýřské, tak liturgické diskusi. Jeho cílem v žádném případě není unifikovat praxi více farností - takovou pravomoc má pouze eparchiální archijerej. Lze ovšem předpokládat, že otázky, s nimiž jsme byli konfrontováni my svého času a na svém místě, budou z velké části totožné s otázkami, kterým bude v každodenním bohoslužebném životě čelit každý začínající kněz sloužící v našich podmínkách. Chovám naději, že materiál, navzdory své nesystematičnosti, napomůže k prohloubení vzdělanosti mladých kněží a zlepší liturgickou kulturu našeho prostředí, s ohledem na jehož povahu vznikal. Zvláště u mladých duchovních, jejichž hlavním liturgickým jazykem je čeština, a zvláště u těch, kteří nemají dostatečný přístup k zahraniční literatuře. Pokud by byť jednoho z nás přivedl k odstranění jednoho nedostatku při službě oltáře, nevznikl nadarmo.

 

Misijní liturgický manuál

Všenoční bdění

Archijerejské sloužení svaté liturgie

Pokud chcete přispět na obnovu

chrámu na Strážném vrchu,

můžete využít účet číslo

237143317/0300.

Za Vaše milodary srdečně děkujeme.


If you want to help us by any gift

you can use account No.

CZ94 0300 0000 0002 3714 3317.

God bless you.

Kontakt

Pravoslavná církevní obec v Rumburku, prot. Antonij Drda Strážný vrch 88
408 01 Rumburk 1
+420 603 963 371 straznyvrch(zavináč)interdata.cz